Oliwier Sawicki

Oliwier-Sawicki(158)
rehab.-158
ur.2012r.
Oliwier urodził się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem.
W pierwszym roku życia przeszedł 7 operacji m.in. wszczepienie zastawki oponowo-przedsionkowej, perforację przewodu pokarmowego i założenie ileostomii, wymianę zastawek.
Mimo trudnego pierwszego roku życia dziecko robi postępy i jest nadzieja na dalszą poprawę.
By mógł dalej rozwijać się prawidłowo potrzebny jest sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, opieka kilku specjalistów oraz systematyczna i fachowa rehabilitacja.