Kontakt

Fundacja Przyjaciół Dzieci “ARIADNA”
04-244 Warszawa, ul. Lakowa 1
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
tel.: (0 22) 612 01 14
tel./fax: (0 22) 610 45 34
e-mail: info@ariadnafundacja.pl