O fundacji

Fundacja Przyjaciół Dzieci Ariadna jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie:

1. Organizowania i niesienia pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
2. Organizowania i niesienia pomocy osobom poszkodowanym przez różne wypadki losowe.
3. Uczestniczenia w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Działalność ta jest działalnością charytatywną.
Fundacja jest zarejestrowana w KRS pod nr 113872 od 2002 roku.
Posiada status organizacji pożytku publicznego.
NIP: 952-18-94-588

TREŚĆ STATUTU