pre Loader

Adrianna Figura

Rehab – 116
ur. 1993
Ada od 9-tego roku życia choruje na postępującą encefalopatię, padaczkę i cukrzycę. Dziewczynka jest niepełnosprawna ruchowo – niedowład czterokończynowy, porusza się na wózku inwalidzkim, z trudnością siedzi. Ma zaburzoną koordynację psychoruchową, trudności w koncentracji uwagi i spostrzeganiu wzrokowym (oczopląs poziomy)  oraz artykułowania (mowa spowolniała, niewyraźna, skandowana). Od 2 lat następuje regres ruchowy spowodowany osłabieniem będącym następstwem nawracają-cych infekcji dróg oddechowych. Ada wymaga leczenia farmakologicznego, systematycznej i intensywnej fizjoterapii z uwzględnieniem ćwiczeń aparatu mowy i nauki samoobsługi. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne.