pre Loader

Adrianna Owczarek

Rehab – 14
ur. 1995
Urodzona z zespołem Downa. Optymalne warunki rozwoju zapewni intensywna rehabilitacja.
Konieczna jest terapia logopedyczna.