pre Loader

Bartosz Wojtyś

Rehab – 100
ur. 2002
W lipcu 2005 roku dziecko przeszło operację zwężenia aorty. Z powodu powikłań śródoperacyjnych nastąpił: niedowład czterokończynowy, dziecko straciło wzrok, słuch, mowę.
Konieczne jest dalsze wielospecjalistyczne leczenie i rehabilitacja. Nieodzowny jest aparat do magnetostymulacji.