pre Loader

Blanka Płoska

Rehab- 171
Blanka urodziła się w lipcu 2016 roku z rozszczepem wargi i podniebienia.
W najbliższym czasie przewidziana jest operacja i dalsze leczenie chirurgiczne.
Leczenie będzie długotrwałe i wielospecjalistyczne.
Blanka obecnie jest pod kontrolą kilku poradni –audiologicznej, kardiologicznej
chirurgicznej i neonatologicznej. Każdy wyjazd do Kliniki w Warszawie odległej o 120 km od miejsca zamieszkania to duży wysiłek fizyczny, psychiczny i finansowy.
Jest duża szansa aby Blanka w dorosłym życiu nie wstydziła się swojej buzi.