pre Loader

Dawid Sprengel

Rehab – 70
ur. 1999
Dziecko urodzone z obciążeniami: wylew krwi do mózgu i dysplazmą oskrzelowo-płucną. 95% ubytek słuchu u Dawida powoduje jego nadpobudliwość i wolniejszy rozwój.
Konieczna rehabilitacja i leczenie wielospecjalistyczne (pediatryczne, logopedyczne, laryngologiczne, psychologiczne, foniatryczne) oraz nowy aparat słuchowy.