pre Loader

Emil Marczak

Rehab-163, ur. 2009r.

Emilowi postawiono diagnozę – autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy, całościowe zaburzenie mowy. Nie mówi, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, nie reaguje na polecenia. co wiąże się z zagrożeniem niskim poziomem samodzielności życiowej .Wymaga systematycznej stymulacji rozwoju, terapii wielospecjalistycznej z zastosowaniem zindywidualizowanych technik i metod nauczania.
Rodzice Emila również potrzebują pomocy -tata jest po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych z powikłaniami , mama w wypadku samochodowym doznała zmiażdżenia stopy czego wynikiem są nie gojące i otwierające się rany, przewlekłe zapalenie kości piętowej z przetoką , pourazowe zesztywnienie stawu skokowego.
Cała rodzina potrzebuje pomocy.