pre Loader

Filip Chojecki

Rehab – 88
ur. 2002
Dziecko urodzone w 27 tygodniu ciąży z wagą 1120 g, z rozpoznaniem odmy płucnej, dysplazją oskrzelowo-płucną (zamknięto operacyjnie) hiperglikemia, retinopatia III stopnia (po laseroterapii). W wieku 3 lat postawiono diagnozę: mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy. Filip jest pod stałą opieką specjalistów. Wymaga stałej i systematycznej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i logopedycznej.