pre Loader

Filip Kuchnicki

Rehab – 124
ur. 2004
Chłopiec urodził się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem (zastawka pudensa). W pierwszej dobie swojego życia przeszedł już kilka operacji, miesiąc później wstawiono mu zastawkę, która odprowadza nadmiar płynu do otrzewnej. Dziecko jest cewnikowane kilka razy dziennie, ponieważ bez tego zabiegu mocz zalegałby w organizmie (neurogenny pęcherz). Obecnie porusza się pełzając i na wózku inwalidzkim (bezwład kończyn dolnych). Filip wymaga intensywnej i systematycznej rehabilitacji. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczna ułatwiające funkcjonowanie.