pre Loader

Julia Szponar

Rehab – 51
ur. 2003
Dziecko urodzone z bardzo skomplikowaną wadą serca: zespół Fallota z zarośnięciem zastawki tętnicy płucnej, niedorozwój tętnic płucnych oraz liczne naczynia krążenia obocznego  od aorty do płuc ze zwężeniami.
Jedyną szansą jest operacja w Klinice Uniwersyteckiej w Stanford (USA).