pre Loader

Krzysztof Szklarczyk

Krzysztof Szklarczyk ur.1985r. (rehab.-168)

Krzysztof cierpi z powodu głębokiej niedokrwistości. Jest po przebytej anemii oraz krwawieniu z przewodu pokarmowego. Jest planowana hospitalizacja w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w celu wyjaśnienia pancytopenii. Jego stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy, został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Wymaga rehabilitacji i stałej opieki medycznej, oraz wielu kosztownych leków.