pre Loader

Laura Dziąba

Rehab – 119
ur. 2000
Dziecko urodzone z wrodzoną łamliwością kości – typ III (choroba uwarunkowana genetycznie). Laura doznała złamań już w okresie życia płodowego, a po urodzeniu doznała wielu złamań samoistnych. Dziewczynka odczuwa bóle przypominające bóle reumatyczne, porusza się na wózku inwalidzkim, wymaga pomocy osób dorosłych w wielu czynnościach życiowych. Wymaga stałej wszechstronnej terapii i rehabilitacji, zarówno ruchowej, jak i psychologicznej oraz logopedycznej.