pre Loader

Maciej Drężek

Maciej Drężek ur.2004r (rehab.-167)

Od drugiego miesiąca życia Maciek był wielokrotnie hospitalizowany z powodu nawracających infekcji dolnych dróg oddechowych. Trudności w oddychaniu, często powtarzające się duszności pozwoliły na postawienie diagnozy – astma oskrzelowa , niedoczynność tarczycy. Stan jego zdrowia spowodował iż został uznany za dziecko niepełnosprawne, wymagające systematycznego leczenia i rehabilitacji. Warunki materialne matki nie pozwalają na spełnienie wielu zaleceń lekarzy, konieczna jest pomoc i wsparcie rodziny. Mimo częstych nieobecności w szkole Maciek świetnie sobie radzi, wszystko nadrabia z zadowalającymi wynikami.