pre Loader

Andrzej Małkowski

Rehab – 154
ur. 2011
Dziecko choruje na wielkogłowie wrodzone i związane z tym uszkodzenie mózgu oraz następową padaczkę.
Nie mówi, jest niesamodzielny, niespionizowany.
Andrzejek wymaga stałego wielospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji.
Konieczne zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.