pre Loader

Marcin Błaszczyk

Rehab – 111
ur. 1998
Dziecko niepełnosprawne z niedowładem prawostronnym stopnia lekkiego, epilepsją lekooporną oraz ADHD (nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi). Wymaga stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Konieczność specjalistycznej rehabilitacji oraz kuracji farmakologicznej.