pre Loader

Marek Puchta

Rehab – 150
ur. 1991r.
W wieku 18 lat u Marka zdiagnozowano nieuleczalną chorobę – ziarniniakowatość Wegenera. Leczony immunosupresyjnie, wielokrotnie hospitalizowany w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM, jest pod stałą opieką lekarzy prowadzących i zespołu specjalistów. Ziarniniak Wegenera umiejscawia się w naczyniach krwionośnych, które perforuje (stąd częste krwotoki), a następnie wytrawia kości. Chorobę można powstrzymać, wyleczyć – niestety nie.
Konieczne jest wielospecjalistyczne leczenie.