pre Loader

Mateusz Laskus

Rehab – 74
ur. 1997
Dziecko urodzone z porażeniem mózgowym.
Wymaga intensywnej i systematycznej rehabilitacji ruchowej, która przynosi wyraźne postępy. Mateuszek zaczyna samodzielnie chodzić.