pre Loader

Mateusz Majkut

Rehab – 80
ur. 1999
Mateuszek urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu kurczowego połowicznego czterokończynowego. Samodzielnie nie porusza się.
Systematyczne zabiegi rehabilitacyjne i sprzęt ortopedyczny dają szansę dziecku na funkcjonowanie w obrębie domu.