pre Loader

Michał Nagórny

Rehab – 114
ur. 2004
Michał jest dzieckiem niepełnosprawnym, z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego pod postacią niedowładów spastycznych czterokończynowych. Chłopiec chodzi krokiem typowo spastycznym, obciążając wyłącznie przodostopie. Wymaga specjalistycznej rehabilitacji ruchowej, niewykluczone,  że toksyną botulinową. Konieczność stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty orto-pedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie.