pre Loader

Michał Sroczyński

Rehab – 6
ur. 1998
Urodzony z zespołem Downa i wadą serca. Jest już po przebytej operacji serca, wymaga stałej, systematycznej rehabilitacji ruchowej oraz psychopedagogicznej i logopedycznej.