pre Loader

Natalia Błaszczyk

Rehab – 145
ur. 2009
Natalka urodziła się z niewydolnością krążenia i układu oddechowego oraz z zaburzeniami metabolicznymi. Przeszła już operację serca. Korzysta z wielu sprzętów medycznych: koncentrator tlenu, ssak, nebulizator, pulskosymetr, nawilżacz powietrza, butle z tlenem itp.
Aparatura jest niezbędna do codziennej kontroli parametrów życiowych. Konieczne są leki, szczepionki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.