pre Loader

Patryk Jagodziński

Rehab – 127
ur. 1999
Dziecko urodzone z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niedowładem kończyn dolnych i niedoczynnością tarczycy. Wymaga stałej, intensywnej rehabilitacji, oraz wielospecjalistycznej opieki medycznej (neurolog, psycholog, logopeda). Konieczny sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i środki pomocnicze.