pre Loader

Paweł Kowalczyk

Rehab- 162, ur.1985r.

Paweł w wieku 25 lat zachorował na posocznicę z zapaleniem opon mózgowo rdzeniowych, skutkiem tej ciężkiej choroby pozostał niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia.
Ze względu na młody wiek Paweł nie otrzymuje renty, a zasiłek z MOPS-u nie wystarcza na dalsze leczenie, rehabilitację i zakup aparatu słuchowego, który
pozwoli mu egzystować w społeczeństwie.