pre Loader

Piaścik Mirosława

Piaścik Mirosława – (rehab.-178) samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, dwójka to zdrowe natomiast:
Antoś ur. w 2014r. autyzm dziecięcy, Amelka ur. w 2008r. upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.
Obydwoje wymagają wielospecjalistycznej opieki fizjoterapeuty, logopedy, psychiatry, psychologa, neurologa, aby mogły godnie funkcjonować w społeczeństwie.