pre Loader

Piotr Wróblewski

Rehab – 133
ur. 1987
W 2005 r. uległ wypadkowi komunikacyjne-mu doznając urazu wielonarządowego, a w tym urazu czaszkowomózgowego, oraz złamania szyjnego odcinka kręgosłupa. Po trzech tygodniach leczenia szpitalnego został wypisany do domu w kołnierzu Filadelfij-skim. Był pod stałą kontrolą lekarską, zdał maturę i ambitnie walczył z pojawiającymi się dolegliwościami. Po roku jego stan zdrowia poważnie się załamał. Piotr przestał mówić i chodzić. Od tego momentu wymaga całodobowej opieki, kilkugodzinnej rehabilitacji i pielęgnacji. Konieczna jest wielospecjalistyczna pomoc lekarska, farmakologiczna, środki higieny, sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i fachowa rehabilitacja.