pre Loader

Rafał Czubiński

Rehab – 16
ur. 2001
Dziecko urodziło się z niedoborem receptora dla interferonu gamma.
Jest to rzadki, genetycznie uwarunkowany defekt odporności komórkowej, charakteryzujący się zwiększoną predyspozycją do zakażeń.Rafałek nie ma żadnej odporności na działanie wirusów, grzybów i bakterii. Wymaga intensywnej antybiotykoterapii i rehabilitacji ruchowej.