pre Loader

Remigiusz Karpa

Rehab – 131
ur. 2000
Chłopiec urodzony z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Nie chodzi z powodu porażenia kończyn dolnych, rozwój psychiczny jest prawidło-wy. Wielokrotnie operowany i hospitalizowany w ośrodkach o wyższym stopniu referencyjności.
Wymaga stałej opieki wielospecjalistycznej m. in. pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej ze stałym nadzorem lekarskim – ze względu na respirator domowy – dzięki któremu może oddychać. Konieczne leki, środki higieniczne i pielęgnacyjne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny oraz systematyczna rehabilitacja.