pre Loader

Sebastian Zentara


Rehab -152
ur. 2007r.
Sebastian urodził się ze spastycznym czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, któremu towarzyszy epilepsja oraz niedorozwój tarcz wzrokowych, przez co nie widzi i prawdopodobnie nigdy już nie będzie widział.
Konieczna jest : systematyczna i wszechstronna rehabilitacja, zaopatrzenie w sprzęt i przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce ułatwiające funkcjonowanie.