pre Loader

Szymon Małecki

Rehab – 7
ur. 1999
Dziecko urodzone z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu spastycznego 4-kończynowego. Retinopatia wcześniacza. Wymaga stałej, systematycznej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i logopedycznej. Dziecko niewidome, nie siedzi samodzielnie, wymaga karmienia.