pre Loader

Szymon Szałaj

ur.2009r. (rehab.-160)

Szymon urodził jako zdrowe dziecko (10 pkt.w skali Apgar). W trzecim m-cu życia stwierdzono wzmożone napięcie mięśniowe, które zostało wyrównane ćwiczeniami. Do ok. 20 miesiąca życia rozwijał się prawidłowo – mówił pierwsze słowa, chodził o czasie, wszystkim był zainteresowany. Z czasem zaczął tracić wszystkie umiejętności.
Postawiono diagnozę – autyzm.
Zaburzenia integracji sensorycznej, występujące nieprawidłowości w rozwoju mowy i komunikacji językowej i relacjach społecznych, oraz nieharmonijny rozwój psychoruchowy wymaga stałych oddziaływań wspomagających jego rozwój.
Konieczna jest terapia farmakologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, procesów integracji sensorycznej i rehabilitacyjna.