pre Loader

Urszula Opolska

Urszula Opolska ur.2006r. (rehab.-164)

Ula urodziła się jako zdrowe dziecko z oceną 10 pkt Apgar. W okresie rozwojowym nastąpiły : całościowe zaburzenia rozwojowe – spektrum autyzmu i brak oczekiwanego rozwoju.
Dziewczynka porusza się samodzielnie.
Intelektualnie funkcjonuje na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym.
Postawa nieprawidłowa, występuje koślawość podudzi i płaskostopie.
Słaby poziom koordynacji ruchowej oraz problemy z planowaniem ruchu. Obniżona sprawność manualna, z trudnością wykonuje bardziej precyzyjne czynności manipulacyjne. Rozwój mowy jest zaburzony.
Wymaga stałej opieki logopedy, neurologa, psychiatry, rehabilitanta ruchowego.
Jest pod opieką alergologa, okulisty (po zabiegu operacyjnym), laryngologa, kardiologa i nefrologa i wymaga nadal stałego wspomagania i stymulacji rozwoju psychicznego.