pre Loader

Weronika Karcz

Rehab – 84
ur. 2001
Dziecko pod opieką Poradni Genetycznej Akademii Medycznej w Warszawie z powodu zespołu Cornelii de Lange. Jest to rzadka choroba genetyczna charakteryzująca się opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, niedoborem wzrostu i dysmorfią twarzy. Weronika ma niedosłuch i zahamowany rozwój mowy. Konieczna rehabilitacja ruchowa i stymulacja psychiczna. Wskazane hipoterapia i dogoterapia, które mają korzystny wpływ na stan dziecka.