pre Loader

Zbigniew Emil Wlazłowski

Rehab – 19
ur. 1993
Urodzony z mózgowym porażeniem dziecięcym z przykurczami spastycznymi nóg i rąk.
Matka chora na SM.
Konieczne leczenie i rehabilitacja psychoruchowa.