pre Loader

Zenon Porzucek

Rehab – 137
ur. 1952
W sierpniu 2010 r. przebyty udar niedokrwienny pnia mózgu spowodował porażenie czterokończynowe.
Wymaga intensywnej rehabilitacji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.