Program „AHOJ PIRACI” w Domu Samotnej Matki

5

Gratulujemy kolejnego projektu uczniowskiego naszym wolontariuszom – uczniom Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego !!!