pre Loader

Dominik Nastyn

Rehab – 45
ur. 1996
Dziecko urodzone z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym. Nie chodzi, nie mówi i wymaga stałej opieki. Konieczna intensywna rehabilitacja specjalistyczna, kuracja szpitalna, kontynuacja wyuczonych ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny.