pre Loader

Podopieczni

Emil Marczak

Rehab-163, ur. 2009r. Emilowi postawiono diagnozę – autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój psychoruchowy, całościowe zaburzenie mowy. Nie mówi, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, nie reaguje na polecenia.

Dominik Wąż

Rehab – 106 Dominik Wąż ur. 2004 Rodzeństwo z zespołem Downa i wadą serca, wymagające wielospecjalistycznej opieki medycznej. Sandra ma całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, hipoplazję komory

Damian Mitura

Rehab – 128 ur. 1997 Chłopiec urodzony z rozszczepem kręgosłupa. Przeszedł już kilka operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej. Jest po założeniu zastawki komorowo-otrzewnej a czekają go następne

Amanda Ostapińska

Rehab – 94 ur. 1996 W czwartym roku życia wykryto u dziecka zespół arfana – choroba obejmująca cały organizm: wady serca, oczu, kręgosłupa, ogólny brak

Adrianna Owczarek

Rehab – 14 ur. 1995 Urodzona z zespołem Downa. Optymalne warunki rozwoju zapewni intensywna rehabilitacja. Konieczna jest terapia logopedyczna.

Adrianna Figura

Rehab – 116 ur. 1993 Ada od 9-tego roku życia choruje na postępującą encefalopatię, padaczkę i cukrzycę. Dziewczynka jest niepełnosprawna ruchowo – niedowład czterokończynowy, porusza

Wiesława Wojton

ur.1963r. ( rebab.-184) Od 3-go roku życia objawy porażenia mózgowego stały się zauważalne gołym okiem. Porażenie kończyn dolnych oraz prawej strony części ciała. Sama instynktownie

Krzysztof Smarzych

Krzysztof Smarzych ur.2012r. (rehab.-180) Krzyś jest dzieckiem z ciąży mnogiej-czworaczej. Tak jak rodzeństwo urodził się z niską masą ciała w 27 tyg. ciąży. Cała czwórka

Piaścik Mirosława

Piaścik Mirosława – (rehab.-178) samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, dwójka to zdrowe natomiast: Antoś ur. w 2014r. autyzm dziecięcy, Amelka ur. w 2008r. upośledzenie umysłowe

Orest Bieroń

Orest Bieroń ur.2012r (rehab-179) Chojna natura obdarzyła Oresia dodatkowym chromosomem 21, przez co chłopiec dołączył do Zespołu Downa. W pakiecie dostał również wadę słuchu, astmę,

Julek, Zuzanka i Olek Smolarscy

Julek, Zuzanka i Olek (rehab – 169) pod opieką mamy (tata nieoczekiwanie zmarł na nowotwór żołądka w 2016r.), która aktualnie nie pracuje, na co dzień

Robert Kowalewski

Robert Kowalewski ur. 2008r. (rehab – 175) Do trzeciego roku życia chłopiec rozwijał się prawidłowo: utrzymywał kontakt wzrokowy, ładnie mówił, przyjmował jedzenie. Po trzecim roku

Sopyła Natalia i Kamila

Natalka i Kamila (rehab – 174) mają znacznie ograniczoną samodzielną egzystencję, wymagają wsparcia w zakresie socjalnym, opiekuńczym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Konieczne jest zaopatrzenie w przedmioty

Paulina Piasecka

Paulina Piasecka ur.2004r. (rehab.-173) Od drugiego roku życia rozpoczęła się walka z bolącymi nóżkami , nikt nie potrafił postawić diagnozy i włączyć odpowiedniego leczenia. Dopiero

Blanka Płoska

Rehab- 171 Blanka urodziła się w lipcu 2016 roku z rozszczepem wargi i podniebienia. W najbliższym czasie przewidziana jest operacja i dalsze leczenie chirurgiczne. Leczenie

Paulina Wągrowska

Rehab-172 ur. w 2009r z zespołem Alagille’a. Zespół ten charakteryzuje się współwystępowaniem cholestazy, wad układu sercowo-naczyniowego, kręgosłupa, oczu, a także nerek. Objawy tego zespołu występujące

Krzysztof Szklarczyk

Krzysztof Szklarczyk ur.1985r. (rehab.-168) Krzysztof cierpi z powodu głębokiej niedokrwistości. Jest po przebytej anemii oraz krwawieniu z przewodu pokarmowego. Jest planowana hospitalizacja w Klinice Hematologii

Maciej Drężek

Maciej Drężek ur.2004r (rehab.-167) Od drugiego miesiąca życia Maciek był wielokrotnie hospitalizowany z powodu nawracających infekcji dolnych dróg oddechowych. Trudności w oddychaniu, często powtarzające się

Urszula Opolska

Urszula Opolska ur.2006r. (rehab.-164) Ula urodziła się jako zdrowe dziecko z oceną 10 pkt Apgar. W okresie rozwojowym nastąpiły : całościowe zaburzenia rozwojowe – spektrum

Paweł Kowalczyk

Rehab- 162, ur.1985r. Paweł w wieku 25 lat zachorował na posocznicę z zapaleniem opon mózgowo rdzeniowych, skutkiem tej ciężkiej choroby pozostał niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia.

Paulina Wójcik

ur.1996r. (rehab.-161) Paulina cierpi z powodu chondromalacji rzepki III stopnia. Jest to rozmiękanie chrząstki rzepki co w efekcie prowadzi do destrukcji . Paulina jest po

Szymon Szałaj

ur.2009r. (rehab.-160) Szymon urodził jako zdrowe dziecko (10 pkt.w skali Apgar). W trzecim m-cu życia stwierdzono wzmożone napięcie mięśniowe, które zostało wyrównane ćwiczeniami. Do ok.

Marek Konofalski

ur.1966r. (rehab.-159) W 21 roku życia uległ wypadkowi w wyniku którego nastąpiło złamanie kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, skutkiem czego jest porażenie czterokończynowe. Mimo

Natalia Sarnowska

rehab. – 157 ur. 2001r. Natalka urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym. Nie chodzi, nie siedzi samodzielnie, porusza się na wózku i wymaga opieki

Majerewicz Danuta

Rehab – 155 ur. 1956 Od dziecka jest osobą niepełnosprawną. Stan po przebytej chorobie Heine-Medina, zapaleniu mózgu z niedowładem lewostronnym, zwyrodnienie kręgosłupa. Wymaga ciagłego wielospecjalistycznego

Andrzej Małkowski

Rehab – 154 ur. 2011 Dziecko choruje na wielkogłowie wrodzone i związane z tym uszkodzenie mózgu oraz następową padaczkę. Nie mówi, jest niesamodzielny, niespionizowany. Andrzejek

Nowakowska Magdalena

Rehab – 101 ur. 1989 Magda choruje na cukrzycę insulinozależną – bardzo trudną do wyrównania matabolicznego (E10). Wymaga leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy pomocy

Sebastian Zentara

Rehab -152 ur. 2007r. Sebastian urodził się ze spastycznym czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, któremu towarzyszy epilepsja oraz niedorozwój tarcz wzrokowych, przez co nie widzi i

Jakub Kotliński

Rehab – 97 ur. 2001r. W trzecim miesiącu życia rozpoznano u Kuby skrytopochodny i lekooporny Zespół Westa – epilepsję wczesno-niemowlęcą. Do chwili obecnej żaden lek

Filip Zabawa

Rehab – 148 ur. 2007r. Autyzm – to diagnoza postawiona przez lekarzy po obserwacji zaburzeń występujących w zachowaniu Filipa. Filip ma szansę na wyrównanie deficytów

Karolina Romaniuk

Rehab – 149 ur. 2007r. Dziecko urodzone z rozszczepem kręgosłupa, którego skutkiem jest przepuklina oponowo-rdzeniowa, porażenie kończyn dolnych i stopa końsko-szpotawa. Karolinka przeszła juz szereg

Marek Puchta

Rehab – 150 ur. 1991r. W wieku 18 lat u Marka zdiagnozowano nieuleczalną chorobę – ziarniniakowatość Wegenera. Leczony immunosupresyjnie, wielokrotnie hospitalizowany w Klinice Chorób Wewnętrznych

Ola Pawlak

Rehab – 147 ur. 1998 Dziewczynka z postępującym niedowładem spastycznym kończyn dolnych. Ola przeszła operację i w tej chwili porusza się przy pomocy balkonika. Ma

Natalia Błaszczyk

Rehab – 145 ur. 2009 Natalka urodziła się z niewydolnością krążenia i układu oddechowego oraz z zaburzeniami metabolicznymi. Przeszła już operację serca. Korzysta z wielu

Hubert Borowski

Rehab – 143 ur. 2010 Hubert urodził się z wieloma wadami, między innymi z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem, porażeniem wiotkim kończyn dolnych, wadą prawej dłoni

Oliwier Blada

Rehab – 141 ur. 2008 W trzecim miesiącu życia w wyniku nieszczęśliwego upadku z dużej wysokości Oliwier doznał rozległego urazu czaszkowo-mózgowego, którego następstwem jest upośledzenie

Weronika Piątkowska

Rehab – 140 ur. 2005 Weronika urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, jest po przebytej operacji oponowo-rdzeniowej. Rozwój umysłowy jest bardzo dobry, natomiast jest duży problem

Tomasz Żyła

Rehab – 138 ur. 1989 Chorobą z jaką Tomasz walczy jest jąkanie toniczno-kloniczne ze współruchami. Aby móc normalnie egzystować w społeczeństwie konieczna jest systematyczna terapia

Zenon Porzucek

Rehab – 137 ur. 1952 W sierpniu 2010 r. przebyty udar niedokrwienny pnia mózgu spowodował porażenie czterokończynowe. Wymaga intensywnej rehabilitacji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i

Ewelina Sosnowska

Rehab – 135 ur. 1998 Ewelina urodziła się z dysfunkcją wzroku: astygmatyzm krótkowzroczny obu oczu, głębokie i postępujące niedowidzenie, zez rozbieżny, brak widzenia obuocznego. Wymaga

Piotr Wróblewski

Rehab – 133 ur. 1987 W 2005 r. uległ wypadkowi komunikacyjne-mu doznając urazu wielonarządowego, a w tym urazu czaszkowomózgowego, oraz złamania szyjnego odcinka kręgosłupa. Po

Max Ross

Rehab – 132 ur. 1995 Max obciążony jest dwoma schorzeniami: zespołem Downa i zespołem Westa. Jest pod stałą opieką neurologa i psychiatry, którzy próbują dobierać

Remigiusz Karpa

Rehab – 131 ur. 2000 Chłopiec urodzony z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Nie chodzi z powodu porażenia kończyn dolnych, rozwój psychiczny jest prawidło-wy. Wielokrotnie operowany

Paulina Górska

Rehab – 129 ur. 2006 Dziewczynka urodzona z zespołem wad mnogich. Z wadą tą wiąże się między innymi przepuklina oponowo-rdzeniowa, skutkiem czego jest niedowład kończyn

Patryk Jagodziński

Rehab – 127 ur. 1999 Dziecko urodzone z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niedowładem kończyn dolnych i niedoczynnością tarczycy. Wymaga stałej, intensywnej rehabilitacji, oraz wielospecjalistycznej opieki medycznej

Filip Kuchnicki

Rehab – 124 ur. 2004 Chłopiec urodził się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem (zastawka pudensa). W pierwszej dobie swojego życia przeszedł już kilka

Krystian Motak

Rehab – 121 ur. 2005 Chłopiec urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym ze swastyką 4-kończynową. Nie potrafi samodzielnie siedzieć, raczkuje przy pomocy oraz chodzi przy

Ewa Kopacz

Rehab – 120 ur. 1953 Przebyty udar niedokrwienny mózgu, krwotok podpajęczynówkowy, oraz stan po operacji tętniaka mózgu spowodowały  niezdolność do samodzielnej egzystencji. Konieczna opieka wielospecjalistyczna,

Arkadiusz Marzec

Rehab – 118 ur. 2005 Arek urodził się jako dziecko zdrowe i rozwijał się prawidłowo. W 15 miesiącu życia dziecka stwierdzono diagnozę – rdzeniowy zanik

Roman Hadam

Rehab – 117 ur. 1957 Roman jest niepełnosprawny od urodzenia z powodu niedowładu prawostronnego na tle choroby LITLEA. Porusza się na wózku inwalidzkim, co znacznie

Klaudia Włoszek

Rehab – 115 ur. 2003 W ósmym miesiącu życia zdiagnozowano u Klaudii dziecięce porażenie mózgowe pod postacią tetraplegii spastycznej z przewagą kończyn dolnych. Dzięki podaniu

Michał Nagórny

Rehab – 114 ur. 2004 Michał jest dzieckiem niepełnosprawnym, z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego pod postacią niedowładów spastycznych czterokończynowych. Chłopiec chodzi krokiem typowo spastycznym, obciążając

Piotr Wiesztort

Rehab – 112 ur. 1981 Piotr w wieku 8 lat uległ wypadkowi, którego skutkiem jest porażenie spastyczne, czterokończynowe. Porusza się na wózku inwalidzkim. Wymaga stałej,

Marcin Błaszczyk

Rehab – 111 ur. 1998 Dziecko niepełnosprawne z niedowładem prawostronnym stopnia lekkiego, epilepsją lekooporną oraz ADHD (nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi). Wymaga stałej opieki lub

Sandra Chorąży

Rehab – 110 ur. 1999 Dziecko urodzone z zanikiem nerwów wzrokowych, wadą serca, tarczycy. Jest niewidoma. Aby przystosować Sandrę do życia w społeczeństwie i do

Aleksandra Dąbrowska

Rehab – 109 ur. 1997 Dziecko z wrodzoną wadą serca i zespołem Downa. Nieprawidłowe krążenie w kończynach dolnych utrudnia jej chodzenie. Występuje wiotkość nóg. Jedyną

Wojciech Pelczarski

Rehab – 108 ur. 1985 W 2006r. w wyniku upadku ze znacznej wysokości doznał wielomiejscowego urazu (żeber, wątroby, płuc, kręgosłupa). W tej chwili porusza się

Agnieszka Kozar

Rehab – 107 ur. 1979 W 2006r. w wyniku kolizji drogowej doznała złamania kręgosłupa oraz urazu rdzenia kręgowego. Skutkiem tego jest niedowład wiotki kończyn dolnych.

Sandra Wąż

Rehab – 106 ur. 2007 Rodzeństwo z zespołem Downa i wadą serca, wymagające wielospecjalistycznej opieki medycznej. Sandra ma całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, hipoplazję komory prawej, przetrwały

Eliza Zalewska

Rehab – 104 ur. 2002 Dziecko z chorobą LARSENA – charakteryzującą się wrodzonym zwichnięciem dużych stawów (biodrowych, kolanowych, łokciowych), zwiększoną wiotkością więzadłową, skoliozą odcinka Lędźwiowego

Dariusz Jóźwiak

Rehab – 103 ur. 1999 Od jedenastego miesiąca życia choruje na młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, postać uogólniona. Dziecko z rozległymi zmianami w narządzie ruchu, znacznie

Anna i Joanna Lubowieckie

Rehab – 102 ur. 2005 Bliźniaczki urodziły się z całkowitym, obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Przeszły już kilka operacji, czekają je jeszcze następne. Wymagają wysokospecjalistycznej

Bartosz Wojtyś

Rehab – 100 ur. 2002 W lipcu 2005 roku dziecko przeszło operację zwężenia aorty. Z powodu powikłań śródoperacyjnych nastąpił: niedowład czterokończynowy, dziecko straciło wzrok, słuch,

Mateusz Król

Rehab – 99 ur. 2004 W trzecim tygodniu życia wykryto u dziecka posocznicę (zakażenie krwi przez bakterię E-coli). Następstwem tej choroby był wstrząs septyczny, zapalenie

Patryk Futoma

Rehab – 98 ur. 2001 Dziecko urodzone z wadą kończyn górnych. Prawa rączka ukształtowana jest tylko do łokcia, lewa zaś posiada tylko dwa paluszki i

Michał Weber

Rehab – 95 ur. 1997 Dziecko urodzone z dziecięcym porażeniem mózgowym z elementami autyzmu. Michał ma za sobą operację nóżek. Mozolna i systematyczna rehabilitacja stawia

Piotr Wąsak

ur. 2003 Dziecko urodzone z dziecięcym porażeniem mózgowym pod postacią diplegii spastycznej (porażenie kończyn dolnych). Piotr ma problemy ze wzrokiem (oczopląs i krótkowzroczność). Wymaga ciągłego

Kacper Reszka

Rehab – 92 ur. 2004 Od 6-go miesiąca życia dziecko choruje na neuroblastomę IV stopnia (choroba nowotworowa). Jest już po kilku cyklach chemioterapii, autologicznym przeszczepie

Krystian Szypuła

Rehab – 91 ur. 1996 W 2004 roku dziecko przeżyło koszmar bólu fizycznego i psychicznego, doznając termicznego poparzenia III stopnia obejmującego 45% powierzchni ciała. Uszkodzone

Aleksandra Stenka

Rehab – 90 ur. 1994 Dziecko niewidome od urodzenia, cierpi na niedobór hormonu wzrostu i niedoczynność tarczycy. Leczona specjalistycznie w AM w Gdańsku. Wielokrotnie hospitalizowana

Filip Chojecki

Rehab – 88 ur. 2002 Dziecko urodzone w 27 tygodniu ciąży z wagą 1120 g, z rozpoznaniem odmy płucnej, dysplazją oskrzelowo-płucną (zamknięto operacyjnie) hiperglikemia, retinopatia

Oliwia Poruszek

Rehab – 86 ur. 2004 Dziecko urodzone z  rozszczepem kręgosłupa, przeszło operację przepukliny oponowo-rdzeniowej i założenia zastawki komorowo-otrzewnej. Jest pod stałą opieką kilku poradni specjalistycznych.

Paulina Pasternak

Rehab – 85 ur. 1985 W styczniu 2005 roku nieszczęśliwie uległa wypadkowi drogowemu. Rozpoznanie kliniczne to: niedowład spastyczny czterokończynowy, uraz czaszkowo-mózgowy ze stłuczeniem mózgu i

Weronika Karcz

Rehab – 84 ur. 2001 Dziecko pod opieką Poradni Genetycznej Akademii Medycznej w Warszawie z powodu zespołu Cornelii de Lange. Jest to rzadka choroba genetyczna

Oskar Szulc

Rehab – 83 ur. 2004 Chorobę Oskara określono jako zespół dziecka wiotkiego na tle uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Objawia się to słabym napięciem mięśniowym. Samodzielnie

Justyna Kardynał

Rehab – 82 ur. 1996 W maju 2005 roku u zdrowo rozwijającej się dziewczynki wykryto guza pnia mózgu. Od tej pory jest pod stałą opieką

Mateusz Majkut

Rehab – 80 ur. 1999 Mateuszek urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu kurczowego połowicznego czterokończynowego. Samodzielnie nie porusza się. Systematyczne zabiegi rehabilitacyjne

Joanna Madej

Rehab – 78 ur. 1975 Joanna urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Ma niedowład wiotki kończyn dolnych, dysplazję stawów biodrowych. Porusza się o kulach. Jest ciągle

Zuzia Koluch

Rehab – 77 ur. 2002 Dziecko urodzone  z rozszczepem kręgosłupa piersiowo-lędźwiowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, porażeniem kończyn dolnych. Zuzia przeszła już kilka operacji, jest pod stałą opieką

Roman Leśniewski

Rehab – 75 ur. 1989 W kwietniu 2004 r. jadąc rowerem został potrącony przez samochód. Wynikiem tego wypadku jest uraz czaszkowo-mózgowy, padaczka, niedowład lewostronny. Romek

Mateusz Laskus

Rehab – 74 ur. 1997 Dziecko urodzone z porażeniem mózgowym. Wymaga intensywnej i systematycznej rehabilitacji ruchowej, która przynosi wyraźne postępy. Mateuszek zaczyna samodzielnie chodzić.

Karolina Dudź

Rehab – 72 ur. 1996 Dziecko do 2002 roku zdrowe, pełne życia i energii. Podczas nieuwagi rodziców weszła na taboret aby zobaczyć co jest w

Arkadiusz Brzozowski

Rehab – 71 ur. 1994 Chłopiec urodzony z zespołem Downa oraz wadą serca, na którą był operowany w Klinice Kardiologii CZD w 1996 roku. Obecnie

Dawid Sprengel

Rehab – 70 ur. 1999 Dziecko urodzone z obciążeniami: wylew krwi do mózgu i dysplazmą oskrzelowo-płucną. 95% ubytek słuchu u Dawida powoduje jego nadpobudliwość i

Maja Łuchtaj

Rehab – 69 ur. 1968 W sierpniu 2004 r. została poszkodowana w bardzo ciężkim wypadku drogowym. Wymaga intensywnej rehabilitacji i leczenia.

Szymon Król

Rehab – 68 ur. 1996 Choruje na cukrzycę typu I. Wymaga wielokrotnego podawania insuliny, co bardzo źle znosi (alergie w miejscach ukłuć, torsje na skutek

Paweł Bończyk

Rehab – 65 ur. 2000 Bliźniaki urodzone z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wrodzonym zapaleniem płuc. Są po zabiegu krioterapii oczu, przepukliny. Piotruś nie chodzi, Pawełek

Piotr Bończyk

Rehab – 65 ur. 2000 Bliźniaki urodzone z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wrodzonym zapaleniem płuc. Są po zabiegu krioterapii oczu, przepukliny. Piotruś nie chodzi, Pawełek

Aleksandra Kijak

Rehab – 63 ur. 1996 Dziecko cierpi na cukrzycę insulinozależną. Jest kłuta kilkanaście razy dziennie, bardzo źle to znosi. Pompa insulinowa pozwoliłaby jej żyć i

Magdalena Dytko

Rehab – 62 ur. 1994 W 2002 roku dziecko zaczęło mieć problemy z chodzeniem. Diagnoza lekarzy – choroba Perthesa (martwica stawu biodrowego). Wymagane intensywne leczenie,

Karolina Łachmańska

Rehab – 61 ur. 2000 Dziecko z wrodzonym wodogłowiem i padaczką. Cierpi na zwiotczenie mięśni podniebienia, krtani i przełyku. Nie siedzi, nie chodzi, ma ograniczony

Dawid Augustynowicz

Rehab – 60 ur. 1996 Cierpi na chorobę nowotworową (guz zatrzewnej). Jest leczony w CZD w Warszawie od 2000 roku. Dziecko jest po operacji, chemioterapii,

Kamil Olesiński

Rehab – 59 ur. 1998 Od drugiego roku życia choruje na cukrzycę insulinozależną. Bardzo częste zastrzyki powodują ropnie, zrosty. Pompa insulinowa jest jedynym ratunkiem w

Paweł Duell

Rehab – 55 ur. 2001 W drugim tygodniu życia wykryto u Pawła wadę serca. Dziecko było leczone w Rzeszowie i Krakowie. W 2003 roku w

Arkadiusz Wstawski

Rehab – 52 ur. 1997 Chłopczyk jest po przebytej perforacji jelita, czeka go następna operacja przepukliny pachwinowej. Wymagane jest stałe leczenie chirurgiczne w szpitalu. Częste

Julia Szponar

Rehab – 51 ur. 2003 Dziecko urodzone z bardzo skomplikowaną wadą serca: zespół Fallota z zarośnięciem zastawki tętnicy płucnej, niedorozwój tętnic płucnych oraz liczne naczynia

Marcin Wojdyła

Rehab – 50 ur. 1985 Marcin urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzi. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego wymagają ciągłej rehabilitacji i leczenia. Siostry Marcina: Sabina (ur.

Marlena Kamińska

Rehab – 49 ur. 1997 We wrześniu 2003 roku zachorowała na zapalenie nagłośni, obecnie żyje w stanie śpiączki. Ma własny oddech, karmiona przez sondę i

Marta i Małgorzata Jóźwiak

Rehab – 48 ur. 1993 Rodzeństwo dotknięte nieszczęściami. Arek w wieku 4 lat uległ poparzeniu II i III stopnia. Michał jako 8-latek wpadł pod samochód,

Michał Jóźwiak

Rehab – 48 ur. 1991 Rodzeństwo dotknięte nieszczęściami. Arek w wieku 4 lat uległ poparzeniu II i III stopnia. Michał jako 8-latek wpadł pod samochód,

Arkadiusz Jóźwiak

Rehab – 48 ur. 1987 Rodzeństwo dotknięte nieszczęściami. Arek w wieku 4 lat uległ poparzeniu II i III stopnia. Michał jako 8-latek wpadł pod samochód,

Mateusz Lipiński

Rehab – 47 ur. 1991 Obaj bracia zachorowali na ciężką, insulinozależną postać cukrzycy typu 1. Przemek ma już pompę insulinową, natomiast Mateusz marzy o niej.

Przemek Lipiński

Rehab – 47 ur. 1999 Obaj bracia zachorowali na ciężką, insulinozależną postać cukrzycy typu 1. Przemek ma już pompę insulinową, natomiast Mateusz marzy o niej.

Dominik Nastyn

Rehab – 45 ur. 1996 Dziecko urodzone z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym. Nie chodzi, nie mówi i wymaga stałej opieki. Konieczna intensywna rehabilitacja specjalistyczna, kuracja

Eryka Jaracz

Rehab – 42 ur. 2000 Natalia Jaracz ur. 1995 Dziewczynki z autyzmem wczesnodziecięcym. Mają kłopot z kontaktem społecznym, komunikacją, zabawą. Wymagają specjalistycznego leczenia i systematycznej

Mateusz Pałubiak

Rehab – 41 ur. 1991 Od piątego roku życia leczony z powodu padaczki. W 2002 roku przypadkowo zostało wykryte przez neurologów zapalenie wątroby typu B,

Marta Wasiek

Rehab – 36 ur. 1990 Dziecko z wrodzoną przepukliną mózgowo-rdzeniową, po przebytej operacji wszczepienia zastawki, ma niedowład kończyn dolnych. Wymaga leczenia i rehabilitacji, które pozwolą

Dawid Sindera

Rehab – 35 ur. 1995 Dziecko cierpi na chorobę zwaną Zespołem ADHD – zespół mikrouszkodzeń czynności mózgu. Przejawia się jako nieumiejętność skupienia uwagi połączona z

Gabriela Hećko

Rehab – 34 ur. 1998 Dziewczynka choruje na przypadłość zwaną Zespołem Cornelii de Lange, objawiającą się opóźnieniem w rozwoju psychomotorycznym, w szczególności niedorozwojem mowy. Szansa

Krzyś Stachniuk

Rehab – 33 ur. 1992 Dziecko urodzone z dziecięcym porażeniem mózgowym, nie chodzi, ma niedowład kończyn dolnych. Jest po operacji prostowania stóp. Wymaga długiej i

Kasia Chuda

Rehab – 32 ur. 1983 Od dzieciństwa cierpi na chorobę, która objawia się zaburzeniami odporności organizmu i neurologicznymi (atoksja teleangiectazja). W 2001 roku operowana z

Aleksandra Kozioł

Rehab – 31 ur. 1991 Dziewczynka urodzona z dziecięcym porażeniem mózgowym. Ma wadę płuc i astmę, jest po operacji torbieli płuca. Cierpi na koślawość stóp

Szymon Damijan

Rehab – 30 ur. 1998 Dziecko urodzone z autyzmem. Ma kłopoty z kontaktami społecznymi, komunikacją, zabawą, jedzeniem. Wymaga systematycznej rewalidacji i rehabilitacji.

Sylwia Osial

Rehab – 29 ur. 1990 Dziewczynka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Jest po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej. Porusza się na wózku, ponieważ ma niedowład

Mateusz Sienkiewicz

Rehab – 27 ur. 1992 W wieku 7 lat rozpoznano cukrzycę insulinozależną. Potrzebna pompa insulinowa i osprzęt.

Paulina Wróbel

Rehab – 26 ur. 1993 Dziecko urodziło się z ciężkim uszkodzeniem słuchu. W wieku 3 lat została „aparatowana”. Ma szansę nauczyć się mówić i rozumieć,

Wioletta Jarocha

Rehab – 25 ur. 1986 W 1999 roku zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jest już po przeszczepie szpiku. Wymaga intensywnego leczenia i rehabilitacji.

Ewelina Chmielewska

Rehab – 23 ur. 1986 Urodzona z dziecięcym porażeniem mózgowym. Ma szansę na samodzielne przemieszczanie się, ale konieczna jest rehabilitacja i sprzęt.

Zbigniew Emil Wlazłowski

Rehab – 19 ur. 1993 Urodzony z mózgowym porażeniem dziecięcym z przykurczami spastycznymi nóg i rąk. Matka chora na SM. Konieczne leczenie i rehabilitacja psychoruchowa.

Rafał Czubiński

Rehab – 16 ur. 2001 Dziecko urodziło się z niedoborem receptora dla interferonu gamma. Jest to rzadki, genetycznie uwarunkowany defekt odporności komórkowej, charakteryzujący się zwiększoną

Wioletta Żurawska

Rehab – 13 ur. 1993 Urodzona z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu 4-kończynowego, z przewagą zajęcia kończyn dolnych. Niezbędne przedmioty ortopedyczne, rehabilitacja ułatwiająca funkcjonowanie

Weronika Fendryk

Rehab – 12 ur. 1994 Urodzona z dziecięcy porażeniem mózgowym. Jest po operacji przykurczu zgięciowego stawu kolanowego. Cierpi na epilepsję, nie widzi. Często hospitalizowana, wymaga

Filip Maliszewski

Rehab – 10 ur. 1998 Urodzony z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu spastycznego kończyn dolnych. Dziecko niechodzące. Wymaga intensywnej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i logopedycznej.

Ania Mikołajczyk

Rehab – 9 ur. 2000 Urodzona z zespołem Downa. Wymaga rehabilitacji psychopedagogicznej, logopedycznej, oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Szymon Małecki

Rehab – 7 ur. 1999 Dziecko urodzone z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu spastycznego 4-kończynowego. Retinopatia wcześniacza. Wymaga stałej, systematycznej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i

Michał Sroczyński

Rehab – 6 ur. 1998 Urodzony z zespołem Downa i wadą serca. Jest już po przebytej operacji serca, wymaga stałej, systematycznej rehabilitacji ruchowej oraz psychopedagogicznej

Martin Kujawa

Rehab – 5 ur. 2000 Urodzony z zespołem Downa, oraz wadą serca od postacią ASD. Dziecko może dużo osiągnąć poprzez intensywną i specjalistyczną rehabilitację.