pre Loader

Ania Mikołajczyk

Rehab – 9
ur. 2000
Urodzona z zespołem Downa.
Wymaga rehabilitacji psychopedagogicznej, logopedycznej, oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych.