pre Loader

Filip Maliszewski

Rehab – 10
ur. 1998
Urodzony z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią niedowładu spastycznego kończyn dolnych.
Dziecko niechodzące. Wymaga intensywnej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i logopedycznej.
Konieczne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, pomocnicze i techniczne ułatwiające funkcjonowanie.