pre Loader

Mateusz Król

Rehab – 99
ur. 2004
W trzecim tygodniu życia wykryto u dziecka posocznicę (zakażenie krwi przez bakterię E-coli). Następstwem tej choroby był wstrząs septyczny, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ostra niewydolność oddechowa, niedokrwistość. Obecnie Mateusz ma stwierdzoną padaczkę, oraz czterokończynowe porażenie mózgowe.
Konieczne dalsze leczenie specjalistyczne i intensywna wielokierunkowa rehabilitacja.