pre Loader

Patryk Futoma

Rehab – 98
ur. 2001
Dziecko urodzone z wadą kończyn górnych. Prawa rączka ukształtowana jest tylko do łokcia, lewa zaś posiada tylko dwa paluszki i przykurcz w stawie łokciowym.
Lewa ręka musi być poddawana licznym operacjom i ciągłej rehabilitacji, natomiast prawa wymaga oprotezowania.