pre Loader

Oliwier Blada

Rehab – 141
ur. 2008
W trzecim miesiącu życia w wyniku nieszczęśliwego upadku z dużej wysokości Oliwier doznał rozległego urazu czaszkowo-mózgowego, którego następstwem jest upośledzenie rozwoju psychoruchowego, padaczka lekooporna, niedowład czterokończynowy.
Wymaga opieki wielospecjalistycznej: neurologa, endokrynologa, neurochirurga. Konieczne środki higieniczne, farmakologiczne oraz ciągła, systematyczna rehabilitacja.