pre Loader

Paulina Górska

Rehab – 129
ur. 2006
Dziewczynka urodzona z zespołem wad mnogich. Z wadą tą wiąże się między innymi przepuklina oponowo-rdzeniowa, skutkiem czego jest niedowład kończyn dolnych, oraz deformacja stóp.
Paulinka przeszła już wiele operacji, jest ciągle rehabilitowana, podejmowane są próby pionizowania do czego niezbędne jest zaplecze ortopedyczne i wielospecjalistyczna opieka medyczna.