pre Loader

Julek, Zuzanka i Olek Smolarscy

Julek, Zuzanka i Olek (rehab – 169) pod opieką mamy (tata nieoczekiwanie zmarł na nowotwór żołądka w 2016r.), która aktualnie nie pracuje, na co dzień zajmuje się trójką chorych dzieci, w tym dwóch chłopców z orzeczoną niepełnosprawnością słuchową.

Juliusz Smolarski ur. 2010r. (rehab – 169)
Do trzeciego roku życia Julek kilkakrotnie przechodził ostre wysiękowe zapalenie uszu. W trzecim roku życia stwierdzono u chłopca obustronny niedosłuch typu przewodzeniowego. Chłopiec pod stałą opieką Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Zuzanna Smolarska ur. 2012r. (rehab – 169)
Dziewczynka z astygmatyzmem i stwierdzoną niedoczynnością tarczycy po stałą opieką endokrynologa.

Aleksander Smolarski ur. 2015r. (rehab – 169)
W pierwszym roku życia stwierdzono u Aleksandra obustronny niedosłuch typu przewodzeniowego. Chłopiec leczony w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Obniżone napięcie mięśniowe, refluks przełykowo-żołądkowy oraz wczesnodziecięca astma oskrzelowa spowodowały, że Aleksander jest obecnie pod stałą opieką gastroenterologa, pulmonologa, alergologa, rehabilitanta i neurologa.