pre Loader

Szymon Damijan

Rehab – 30
ur. 1998
Dziecko urodzone z autyzmem. Ma kłopoty z kontaktami społecznymi, komunikacją, zabawą, jedzeniem.
Wymaga systematycznej rewalidacji i rehabilitacji.