pre Loader

Jakub Kotliński

Rehab – 97
ur. 2001r.
W trzecim miesiącu życia rozpoznano u Kuby skrytopochodny i lekooporny Zespół Westa – epilepsję wczesno-niemowlęcą. Do chwili obecnej żaden lek dostępny na rynku nie pomógł skutecznie dziecku, a postępująca choroba spowodowała znaczne opóźnienie w rozwoju. Intensywna stymulacja psychoruchowa może pomóc w lepszym rozwoju i przygotowaniu go do samodzielnego życia. Nowymi metodami stymulacji rozwoju są hipoterapia i dogoterapia oraz integracja sensoryczna.