pre Loader

FUNDACJA ARIADNA na Konferencji „MOWA NIENAWIŚCI 2014”

12 czerwca odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie konferencja „Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?”, podczas której zostały zaprezentowane wyniki najnowszego badania dotyczącego postaw i akceptacji dla mowy nienawiści wśród dorosłych i młodzieży.
Organizatorem konferencji była Fundacja im. Stefana Batorego.
„Brzydzę się pedziów, są wynaturzeniem człowieczeństwa, powinni się leczyć” – co piąty Polak uważa taką wypowiedź w przestrzeni publicznej za dopuszczalną. Prawie dwie trzecie polskiej młodzieży zetknęło się w Internecie z przykładami antysemickiej mowy nienawiści. Mniej więcej tyle samo młodych Polaków słyszało z ust znajomych mowę nienawiści skierowaną przeciw Romom – tak rozpoczyna się raport z badań sondażowych na temat mowy nienawiści przeprowadzonych w I kwartale br. na zlecenie Fundacji Batorego przez Centrum Badania Opinii Społecznej i ekspertów z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.
Prezentacja raportu z badań była punktem wyjścia do szerszej dyskusji wokół tematu mowy nienawiści z udziałem przedstawicieli Rady Europy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów. Podczas konferencji, w gronie ekspertów i praktyków, zastanawialiśmy się nad tym, jak interpretować wyniki przeprowadzonych przez Fundacje Batorego badań.
Z psychologami, socjologami, edukatorami pracującymi z młodzieżą rozmawialiśmy o tym, skąd u młodych ludzi stereotypy i uprzedzenia, czy młodzież ma większa tolerancję na mowę nienawiści i jak przeciwstawiać się modzie na hejtowanie. Dziennikarzy, wydawców portali, pośredników internetowych, regulatorów zapytaliśmy o granice wolności słowa i o to, kto właściwie ponosi odpowiedzialność za nienawistne treści w Internecie. W gronie prawników i działaczy organizacji pozarządowych zastanowiliśmy się nad tym, czy obecnie obowiązujące prawo – jego litera i praktyka – wystarczająco chronią nas przed mową nienawiści i czy kara jest skutecznym narzędziem do walki z tym zjawiskiem.